Sekilas Madrasah

Koordinator BK Optimalisasi Peran Ketua Kelas dan OSIS MAN Asahan

Kisaran (Humas). Koordinator BK MAN Asahan, Syahrudin Marpaung, S.Pd mengoptimalisasi peran Ketua Kelas dan OSIS MAN Asahan dalam rapat bersama Ketua Kelas dan Osis. Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua OSIS MAN Asahan Ade Tegar Permana Sianipar yang dihadiri oleh ketua kelas X dan XI di ruang bimbingan konseling, Jumat (14/2).

“kita merasa perlu melakukan pembekalan secara bertahap dan berkesinambungan kepada osis dan juga seleuruh ketua kelas demi terwujudnya visi misi MAN asahan itu sendiri,” jelas Syahrudin.

Syahrudin mengungkapkan ketua kelas merupakan amanah yang diberikan oleh teman di kelas, sebagai perpanjangan tangan dari wali kelas. Tentunya amanah ini tidak lain merupakan tanggung jawab yang membutuhkan bimbingan terarah pada satu capaian yang bermakna secara umum dan khusus di kelas itu sendiri.

“Karena ketua kelas merupakan perpanjangan tangan oleh wali kelas yang bertanggung jawab pada keadaan kelas baik itu kebersihan, keindahan, ketertiban”, jelas Syahrudin.

Menurut Syahrudin ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban administrasi madrasah dan ketertiban pada saat proses belajar mengajar. Selain itu Syahrudin juga mengatakan peran osis madrasah juga sangat penting yang merupakan induk dari seluruh organisasi ataupun club belajar yang ada, sehingga pembekalan yang dilakukan dapat diterapkan pada osis dan seluruh organisasi yang ada di MAN Asahan.

“Kita perlu, sangat perlu untuk mengoptimalkan dan mensinergikan kembali pelaku ketertiban dan kedispilinan pada diri siswa masing-masing secara terstruktur dan teroganisir dengan baik tanpa harus pembinaan satu persatu, tentu tidak efektif,” terang Syahrudin.

Hasil dari rapat ini akan terus dilaksanakan dan akan dilakukan pemantaun serta penilaian yang terjadwal setiap harinya. (Akalbi)

http://sumut.kemenag.go.id/berita-23711-koordinator-bk-optimalisasi-peran-ketua-kelas-dan-osis-man-asahan.html