Identitas Madrasah

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Asahan

NPSN : 10113838

NSS : 131112090001

Akreditasi : A

Alamat : Jl. Latsitarda Nusantara VIII Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan

Prov. Sumatera Utara Kode Pos 21219

Telepon : 0623-44651

Email : man.kisaran@yahoo.co.id

Website : manasahan.sch.id